آکادمی تخصصی پیانو کودک پدال در راستای ارائه خدمات تراز اول جهانی، نمایندگی انحصاری آکادمی Cavendish لندن را دریافت نموده است.

هنرجویانِ فعلی و قدیمیِ پدال می‌توانند برای طی کردن مراحل دریافت مدرک Cavendish با واحد آموزش ارتباط بگیرند.

certificate (1)

مشاهده معرفی آکادمی پدال در کالج بین المللی Cavendish لندن

 سایت آکادمی بین المللی  Cavendish لندن