خدمات آکادمی پیانو پدال

ارائه تخصصی آموزش پدال با اساتید مجرب
آموزش پیانو برای کودکان به صورت کاملا تخصصی و براساس اصول رونشناختی کودکان
آموزش پیانو برای بزرگسالان
اتاق مشاوره
ما در آکادمی پیانو پدال یک متخصص روانشناس داریم که کل هفته در موسسه مستقر و با هنرجویان و والدین آن‌ها در ارتباط است.