استاد آکادمی پیانو پدال

مدرس و نوازنده پیانو

حسین فرضی

حسین فرضی موسیقی را با آموزش نزد استاد بهرنگ نبی زاده آغاز نمود. در سال ۱۳۹۰ با کسب رتبه ۱ وارد دانشگاه هنر تهران شد. پس از ورود به دانشگاه تحت تعلیم استاد نیلوفر بدریکوهی قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ به عنوان دانشجو نمونه و ممتاز در مقطع کارشناسی نوازندگی پیانو از دانشگاه هنر تهران فارغ التحصیل شد و در همان سال شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نمود. در همان سال پایان نامه او به عنوان برترین پایان نامه انتخاب و با عنوان دانشجوی نمونه و ممتاز اینبار در مقطع کارشناسی ارشد از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد.