استاد آکادمی پیانو پدال

مدرس و نوازنده پیانو

امیر اسدی

امیر اسدی، شروع فراگیری پیانو از سال ٨۵، ورود به دانشگاه در رشته ی موسیقی مقطع کارشناسی در سال ٨٨، فراگیری ساز پیانو در محضر اساتیدی همچون آقای امیر صراف و خانم چیستا غریب. فراگیری دروس تئوری در محضر اساتیدی همچون آقایان دکتر ریاحی، ساهاکیان، شریف لطفی، نوروزی، فخر، تفضلی، تیموریان.
ورود به مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی نوازندگی ساز جهانی (پیانو) در دانشگاه هنر در سال ۹۳. فراگیری ساز پیانو در محضر اساتیدی همچون خانم ها دانایی و بدری کوهی. فعالیت های اجرایی: اجراهای متعدد در دانشگاه های آزاد و هنر در غالب تکنوازی و آنسامبل
اجرای پیانو به صورت تکنوازی و دوئت در سالن سُرنا، فعالیت های آموزشی: تدریس پیانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تدریس در آموزشگاه هایی همچون سرنا، چکاد، رودکی، آوای تکین …