پویان جوان متولد تهران ، ۱۳۶۳
فراگیری پیانو از ۵ سالگی
دریافت کارت تدریس پیانو از وزارت فرهنگ و ارشاد ، در سن ۲۰ سالگی ورود به دانشکده ی هنر های زیبا ،دانشگاه تهران
در رشته ی نوازندگی پیانو ، با رتبه ی ۶۲ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی موسیقی.
فراگیری پیانو و علوم موسیقی نزد اساتید :
آندره مرادیان ، کامبیز روشن روان ، دلبر حکیم اوا ، حمید رضا دیباذر ،
شاهین فرهت ، رافائل میناسکانیان
نادر مشایخی ، علیرضا مشایخی ، آذین موحد و ….