مریم صبوری آموزش پیانو و موسیقی را نزد “خانم میترا لشگری” آغاز نمود و پس از آن تحت آموزش آقای “الکس” و سپس ” خانم کالرا بوکوچاوا” به یادگیری ساز پیانو ادامه داد. وی همچنین دورههای علمی_تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (کارشناسی) را گذرانده و موفق به کسب گواهینامه‌های دوره‌های تخصصی در رشته‌ی آهنگسازی با عنوانهای نوازندگی ساز جهانی،
دوره پداگوژی پیانو، آهنگسازی نظری و آهنگسازی کاربردی گردید.
در اکتبر سال 8002 ،دورهی کوتاه مدت نوازندگی پیانو را در کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو زیر نظر “پروفسور ایرینا پلتنیکوا ” گذراند.
در سال 1392 در مستر کالس پیانو “پروفسور نینا یوگرافوا” مدعو از کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو شرکت کرد.
وی در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه هنر تهران شد و پس از ورود به دانشگاه تحت تعلیم اساتیدی چون خانم نیلوفر بدریکوهی، خانم ربکا آشوقیان، دکتر پویان آزاده، حمیدرضا دیبازر، کارن کیهانی، محمدرضا تفضلی و … قرار گرفت. در سال 1397 در مقطع کارشناسی ارشد نوازندگی پیانو با کسب نمره ممتاز از دانشگاه هنر تهران فارغ التحصیل شد.
_سوابق شغلی:
وی از سال 1390 تاکنون تدریس خصوصی پیانو را به صورت حرفهای دنبال کرد و از سال 1391 تا 1395 در
دانشگاه علمی_کاربردی (کنسرواتوار تهران) مشغول به تدریس گردید.