آموزش پیانو کودکان

آکادمی پیانو پدال مرکز تخصصی آموزش پیانو برای کودکان است. کودکان بین ۳ تا ۷ سال می‌توانند در این دوره‌های ویژه شرکت کنند.

آموزش پیانو بزرگسالان

دو نوع خدمات برای بزرگسالان در موسسه پدال داریم، ویژه و معمولی...

اتاق مشاوره

ما در آکادمی پیانو پدال یک متخصص روانشناس داریم که کل هفته در موسسه مستقر و با هنرجویان و والدین آن‌ها در ارتباط است.

آموزش پیانو برای بزرگسالان

دوره معمولی

دروه معمولی برای کسانی است که قصد شرکت در امتحان ورودی دانشگاه یا هنرستان ندارند ولی دوست دارند به صورت تخصصی پیانو را ادامه دهند. ما برای هر دو گروه کلاس‌های تخصصی داریم که شامل تئوری موسیقی، سلفژ و ساز تخصصی است.

کلاس ویژه

کلاس ویژه برای کسانی است که می‌خواهند تخصصی کار کنند و برای مثال قصد آمادگی برای آزمون هنرستان موسیقی یا دانشگاه هنر دارند.

اتاق تمرین

ما در آکادمی پیانو پدال برای هنرجویانی که خودشان ساز ندارند، برای ترم اول و دوم، یک اتاق تمرین در نظر گرفته‌ایم. هنرجویان می‌توانند با آموزشگاه هماهنگ و این اتاق را رزرو کنند و از امکانات آن برای تمرین استفاده کنند.