ارسلان حاتمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پیانو از دانشگاه هنر تهران می‌باشند. وی پس از تکمیل تحصیلات عالی
خویش به فراگیری دوره پداگوژی پیانو نزد استاد نیلوفر بدری‌کوهی پرداخت. همچنین با شرکت در دوره های تخصصی نوتاسیون و تکنیک های موسیقی معاصر توسط کارن کیهانی و همچنین دوره‌ی آنسامبل و موسیقی چمبر زیر نظر سهراب کاشف به تکمیل تحصیلات خویش پرداخت. از سابقه فعالیت هنری وی میتوان به اجرای نخست جهانی آثار آهنگسازان ایرانی و همچنین برگزاری رسیتال های متعدد در ایران اشاره کرد.